دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

کدامیک بطور طبیعی در تعیین جنسیت جنین نقش دارند، مردان یا زنان؟

آنچه در رابطه با تعیین جنسیت می‌توان گفت آن است که نوع اسپرم مرد، جنسیت کودک را تعیین می‌کند. نزدیک به نصف اسپرم‌های مرد دختر و نصف دیگر آن‌ها پسر تولید می‌کند. جنسیت کودک به نوع اسپرمی که با تخمک لقاح انجام می‌دهد، بستگی دارد.

تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه نیوکاسل بر روی ژن‌های مرد حاکی از آن است که در مرد نوعی ژن وجود دارد که نسبت کروموزوم‌های X یا Y اسپرم مرد را تعیین می‌کند. این امر روی جنسیت جنین تاثیر مستقیم دارد. تعداد مردانی که کروموزوم X در آن‌ها بیشتر است نسبت به تعداد مردانی که کروموزوم Y در آن‌ها بیشتر است روی جنسیت کودکانی که در هر سال به دنیا می‌آیند، تاثیر می‌گذارد.

دختر یا پسر؟

نوعی ژن دوجانبه موسوم به آلل که روی کروموزوم‌ها قرار می‌گیرد، از هر یک از والدین به جنین به ارث می‌رسد. تحقیقات بیانگر آن است که کروموزوم مردان شامل دو نوع آلل متفاوت است. این تفاوت در آلل‌ها نسبت اسپرم‌های X و Y را کنترل می‌کند و سبب ایجاد سه ترکیب مختلف در نوع اسپرم‌های مرد می‌شود؛

  • ترکیب اول: مردانی که اسپرم Y بیشتری تولید می‌کنند و احتمال پسردار شدن در آن‌ها بیشتر است. این گروه mm نام می‌گیرند.
  • ترکیب دوم: مردانی که تعداد اسپرم X و Y در آن‌ها برابر است و احتمال پسردار شدن و دختر دار شدن برای آن‌ها برابر است. این گروه mf نام می‌گیرند.
  • ترکیب سوم: گروه آخر ff نام می‌گیرند و احتمال دختردار شدن در آن‌ها بیشتر است. این گروه مردانی هستند که اسپرم X بیشتری تولید می‌کنند.

مرد بر اساس کروموزم X یا Y اسپرم خود، جنسیت جنین را تعیین می‌کند. با توجه به اینکه کروموزوم‌های زن تنها از نوع X و کروموزوم‌های مرد X یا Y هستند، اگر کروموزوم X مرد با کروموزوم X زن ترکیب شود XX))، کودک دختر و اگر کروموزوم Y مرد با کروموزوم X زن لقاح انجام دهد(XY)، کودک پسر خواهد بود.

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا