دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

انواع مختلف جفت در بارداری (از نظر شکل)

جفت های جنین از نظر ظاهر نیز دسته بندی مختلفی دارند که برخی از آنها می‌توانند ورژن طبیعی و برخی از آنها غیر طبیعی و پرخطر باشند. 

جفت متعدد ( جفت 2 لوبی – جفت چند لوبی ) با یک جنین  

گاهی اوقات جفت به چند لوب تقسیم می‌شود که این تقسیم ناکامل است وعروق قبل از یکی شدن و تشکیل بندناف از یک لوب به لوب دیگر گسترش پیدا می‌کنند که این حالت را جفت دولوبی یادوقسمتی می‌نامند. اگر دو یا سه لوب مجزا به طور کامل از هم جدا باشند و عروق به صورت جدا از هم باقی بمانند این حالت را جفت دوتایی یاسه تایی می‌نامند. 

 

جفت فرعی (لوب اضافی)

یک یا چند لوب که با فاصله از جفت اصلی در پرده ها تشکیل می شوند.لوب فرعی گاهی اوقات بعد از زایمان در رحم احتباس پیدا می‌کند وممکن است باعث خونریزی شدید شود. میزان بروز این نوع اختلال در دوقلویی بیشتر است. 

 

جفت غشایی ( مامبرانوس)

دراین حالت پرزهای جفتی ،  تمام پرده‌های جنینی (کوریون) را می پوشانند و جفت به صورت یک  غشای نازک که تمام محیط کوریون را اشغال می‌کند، در می آید .  این نوع جفت بسیار نادر بوده  و اغلب با سونوگرافی قابل تشخیص است. احتمال چسبندگی جفت و خونریزی حین و پس از زایمان، در این نوع جفت بالاست . 

جفت حلقوی

دراین حالت جفت شکل حلقوی دارد و گاهی حلقه ای کامل از بافت جفت دیده می‌شود. به علت از بین رفتن  قسمتی از جفت در بخشی از حلقه، شکل نعل اسبی شایعتر است. این اختلال با احتمال بیشتر خونریزی قبل از زایمان و بعد از زایمان و محدودیت رشد جنین همراه است. 

 

جفت منفذدار fenestrated placenta :

در این اختلال یک حفره واقعی در جفت وجود دارد که ممکن است هنگام زایمان به اشتباه تصور شود که بخش حذف شده جفت در رحم باقی مانده است. (جفت کاملا شبیه حلقه است )

 

جفت اکستراکوریال:

در این اختلال  صفحه کوریونی ( جنینی)  از صفحه قاعده ای (مادری)  کوچکتر است و چند میلیمتر از دور جفت، بدون پوشش می ماند . چون پرده جنینی آن را نپوشانده است .  

 

در اینصورت ، 2 حالت داریم :
 1) اگر در سطح جنینی یک فرورفتگی مرکزی وجود داشته باشد وحلقه ای ضخیم به رنگ سفید مایل به خاکستری( چین پرده ها) آن را بپوشاند،به این حالت جفتخندقی یا circumvallate گفته می‌شود. . این حلقه متشکل از چینی دوگانه از آمنیون و کوریون است و بین دولایه، دسیدوای دژنره و فیبرین وجود دارد .در موارد جفت  سیرکومولیت ، اندکی خطر خونریزی قبل از زایمان وخطر زایمان زودرس،مرگ ومیر پری ناتال و ناهنجاری‌های جنینی افزایش پیدا می‌کند.

2) در مواردی که حلقه فاقد فرورفتگی مرکزی و  چین‌های پرده‌ها باشد، این حالت را جفت حاشیه بندی شده یا  circummarginate می‌نامند.

 

جفت راکتی شکل یا bateldore

وقتی بندناف به جای اینکه به قسمتهای مرکزی جفت متصل باشد ، به حاشیه آن متصل شده است . 

 

جفت ولامنتوس یا  بادبزنی ( velamentous ) :

یکی از انواع ناهنجاری‌های جفت در بارداری می‌باشد که در آن عروق خونی جفت به جای اینکه درون جفت باشد در بیرون آن تشکیل شده است و احتمال خونریزی و پارگی عروق جفت در حین فرایند زایمان افزایش می‌یابد. از هر یک میلیون حاملگی یک مورد دارای جفت ولامنتوس می‌باشند.

برچسب ها بارداری
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا