توده های تخمدانی را جدی بگیرید

وقتی بیماری با مشکل رحم به مطب متخصص زنان مراجعه می‌کند، پزشک برای اطمینان بیشتر سونوگرافی می‌کند. این ابزار تشخیصی گاه یافته‌هایی را به طور تصادفی می‌یابد. از شایع‌ترین این یافته‌ها کیست‌های تخمدانی است. همچنین به هر توده کیستیک یا فیبرو ادنوم گفته می شود که ممکن است در رحم و یا تخمدان باشد سونوگرافی هیپو اکو تعبیر میکند. گرچه کیست‌های تخمدان در اغلب مواقع بی‌خطرند، ولی گاهی بدخیم هستند و کشف بموقع آنها جان بیمار را نجات می‌دهد.

معمولا در جواب سونوگرافی نوع کیست و ماهیت آن مشخص می‌شود. البته سونوگرافی باید سریال باشد، زیرا بزرگ‌شدن کیست ممکن است مشکلاتی برای بیمار به‌وجود آورد، روی تخمدان سنگینی می‌کند و به جابه‌جا شدن یا پیچ خوردن آن (تورشن) می‌انجامد که بسیار دردناک و خطرناک است و در صورت بروز این مشکل حتما بیمار باید جراحی شود.