دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

عکس جنین پسر در سونوگرافی

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی

گالری عکس جنین پسر در سونوگرافی به شما اجازه میدهد که ببینید در هر هفته بارداری جنین پسر چه شکلی است. هر هفته از بارداری می تواند با هفته دیگر متفاوت باشد. این تفاوت ها ناشی از تغییرات وزن مادر، موقعیت قرار گرفتن جنین در شکم مادر و نحوه انجام سونوگرافی است که بهتر است با تصاویر هر هفته آشنا شوید. در عکس جنین پسر در سونوگرافی باید بدنبال بیضه ها و یا آلت تناسلی باشید. در این مقاله سونوگرافی هر هفته جنین نمایش داده شده است.

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سیزدهم بارداری

 

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته چهاردهم بارداری

 

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته شانزدهم بارداری

 

 

درهفته شانزدهم بارداری نیز تصاویر واضح نمیبینید.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته هفدهم بارداری

 

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته هجدهم بارداری

 

 

همانطور که در تصویر می بینید تشخیص آلت تناسلی در هفته های ابتدایی بارداری از جمله هفته هجدهم بارداری مشکل خواهد بود.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته نوزدهم بارداری

 

 

 

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم بارداری

 

هفته بیستم بارداری

 

 

عکس جنین پسر در هفته بیست و یکم بارداری

 

 

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و یکم بارداری

 

هفته بیست و یکم بارداری

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و سوم بارداری

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیست و سوم بارداری

 

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص در هفته بیست و سوم بارداری می باشد.

عکس جنین پسر در سونوگرافی سه بعدی هفته بیستم و هشتم بارداری

 

هفته بیست و هشتم بارداری

 

در سونوگرافی سه بعدی آلت تناسلی در بین پاها معلوم است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و هشتم بارداری

 

هفته بیست و هشتم بارداری سونوگرافی سه بعدی

 

در این عکس هفته بیست و هشتم بارداری سونوگرافی معمولی نیز دستگاه تناسلی جنین معلوم است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیست و نهم بارداری

 

هفته بیست و نهم بارداری

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و سوم بارداری

 

هفته سی و سوم بارداری

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص می باشد.

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و چهارم بارداری

 

عکس جنین در سونوگرافی هفته سی و چهارم بارداری

در هفته سی و چهارم بارداری، عکس سونوگرافی بطور واضح تری مشخص است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و هفتم بارداری

 

عکس جنین در سونوگرافی هفته سی  هفتم بارداری

همانطور که میبینید عکس جنین درهفته سی و هفتم و در اواخر بارداری سخت تر دیده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا