دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

عکس جنین پسر در سونوگرافی

عکس جنین پسر در سونوگرافی

گالری عکس جنین پسر در سونوگرافی به شما اجازه میدهد که ببینید در هر هفته بارداری جنین پسر چه شکلی است. هر هفته از بارداری می تواند با هفته دیگر متفاوت باشد. این تفاوت ها ناشی از تغییرات وزن مادر، موقعیت قرار گرفتن جنین در شکم مادر و نحوه انجام سونوگرافی است که بهتر است با تصاویر هر هفته آشنا شوید. در عکس جنین پسر در سونوگرافی باید بدنبال بیضه ها و یا آلت تناسلی باشید. در این مقاله سونوگرافی هر هفته جنین نمایش داده شده است.

 

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سیزدهم بارداری

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته چهاردهم بارداری

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته شانزدهم بارداری

drnematolahi

درهفته شانزدهم بارداری نیز تصاویر واضح نمیبینید.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته هفدهم بارداری

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته هجدهم بارداری

drnematolahi

همانطور که در تصویر می بینید تشخیص آلت تناسلی در هفته های ابتدایی بارداری از جمله هفته هجدهم بارداری مشکل خواهد بود.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته نوزدهم بارداری

drnematolahi

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم بارداری

drnematolahi

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و یکم بارداری

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و سوم بارداری

drnematolahi

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص در هفته بیست و سوم بارداری می باشد.

عکس جنین پسر در سونوگرافی سه بعدی هفته بیستم و هشتم بارداری

drnematolahi

در سونوگرافی سه بعدی آلت تناسلی در بین پاها معلوم است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیستم و هشتم بارداری

drnematolahi

در این عکس هفته بیست و هشتم بارداری سونوگرافی معمولی نیز دستگاه تناسلی جنین معلوم است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته بیست و نهم بارداری

drnematolahi

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و سوم بارداری

drnematolahi

آلت تناسلی پسر بطور واضح در بین پاهای او مشخص می باشد.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و چهارم بارداری

drnematolahi

در هفته سی و چهارم بارداری، عکس سونوگرافی بطور واضح تری مشخص است.

عکس جنین پسر در سونوگرافی هفته سی و هفتم بارداری

drnematolahi

همانطور که میبینید عکس جنین درهفته سی و هفتم و در اواخر بارداری سخت تر دیده میشود.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا