دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس(بخش دوم)

دو روش liquid based و conventional جهت جمع آوری نمونه های ستولوژی سرویکس قابل قبولند. در هر دو روش سلول‌های ریزش یافته از ناحیه TZ سرویکس جمع‌آوری و به ویال مایع مربوط منتقل و در آزمایشگاه بررسی می‌شوند (روش liquid based) و یا مستقیماً به لازم شیشه ای منتقل و fix می شوند. روش (conventional) خون، ترشحات و برخی لوبریکانت ها (شامل لوبریکانت هایی که خود بیمار استفاده می کند) ممکن است با نمونه تداخل ایجاد کند. استفاده از مقدار کم از لوبریکانت های با پایه آب در مقایسه با استفاده از آب به تنهایی باعث معاینه راحت تر و کاهش ناراحتی در بیمار می شود. (45-47) حداقل یک تولیدکننده لیستی از لوبریکانت هایی دارد که ثابت شده هیچگونه تداخلی با نمونه ها ایجاد نمی کند (48-50) اگر لوبریکانت های با پایه آب استفاده شوند آنچه مهم است اینست که میزان رسیدن لوبرکانت به سرویکس به حداقل برسد و از انواعی استفاده شود که سازندگان کیت جمع آوری liquid based توصیه کرده‌اند. فایده نمونه سیتولوژی سرویکس نوع liquid-based اینست که با استفاده از یک نمونه برداری می توان هم ستولوژی، هم تست HPV و هم بررسی عفونت گنوره و کلامیدیا را انجام داد.

 

تست HPV

FDA چند تست برای تشخیص HPVی سرویکس را تأیید کرده است. در این روش ها سلول های ریزش یافته ی سرویکس از نظر وجود 15-18 ژنوتیپ پرخطر HPV بررسی می شوند. اغلب تست ها 13-14 ژنوتیپ شایعتر را تشخیص می دهند.

تعیین ژنوتیپ HPV

تعیین ژنوتیپ HPV در افراد 30-65 ساله ای که در کوتست آنها سیتولوژی نرمال است اما HPV مثبت می باشد توصیه می شود.

از چه زمانی غربالگری باید شروع شود؟

غربالگری سرطان سرویکس از سن 21 سالگی باید شروع شود به جز زنان آلوده به HIV، زنان جوانتر از 21 سال نباید غربالگری شوند صرفنظر از سن شروع فعالیت جنسی یا وجود سایر رفتارهای پرخطر.

توصیه به شروع غربالگری در 21 سالگی صرفنظر از سن شروع اولین فعالیت جنسی بر اساس بروز بسیار کم کانسر و عدم وجود شواهد کافی برای مفید بودن غربالگری در این گروه سنی نهاده شده است.

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا