مقالات آموزشی

عبارت جستجو شده :
تعداد مقالات پیدا شده : 3
 
برنامه های پیشگیری از کانسر سرویکس در دنیا و در ایران

برنامه های پیشگیری از کانسر سرویکس در دنیا و در ایران

سرطان سرویکس دومین سرطان شایع در بین زنان می باشد و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شودقابل پیشگیری است. این مطالعه با هدف مروری برمطالعات انجام گرفته پیرامون نحوه پیشگیری از سرطان سرویکس انجامگرفته است.
غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس(بخش دوم)

غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس(بخش دوم)

دو روش liquid based و conventional جهت جمع آوری نمونه های ستولوژی سرویکس قابل قبولند. در هر دو روش سلول‌های ریزش یافته از ناحیه TZ سرویکس جمع‌آوری و به ویال مایع مربوط منتقل و در آزمایشگاه بررسی می‌شوند (روش liquid based) و یا مستقیماً به لازم شیشه ای منتقل و fix می شوند.
غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس

غربالگری و پیشگیری کانسر سرویکس(بخش اول)

به علت گسترش غربالگری طی 30 سال گذشته کانسر سرویکس در آمریکا به میزان 50 درصد کاهش یافته است در حالیکه در کشورهای فاقد برنامه غربالگری این کاهش مشاهده نمی شود و اگر بتوان برنامه غربالگری کانسر سرویکس را در همه کشورها گسترش داد، کاهش چشمگیری در کانسر سرویکس رخ خواهد داد.
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا