دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

کیسه زرده جنین چیست؟

drnematolahi

کیسه زرده (yolk sac)  اولین ساختار تشریحی است که در کنار ساک حاملگی شناسایی شده است. کیسه زرده با فراهم کردن مواد مغذی نقش مهمی در رشد جنین ایفا میکند، همچنین فعالیت های غدد درون ریز، متابولیکی و ایمنی بدن و رشد سیستم های گوارش و دستگاه تناسلی جنین را نیز بر عهده دارد.

با پیشروی حاملگی، کیسه زرده به طور مداوم از هفته 5 بارداری تا انتهای هفته 10 بارداری رشد میکند و پس از آن کیسه زرده به تدریج ناپدید می شود و پس از هفته 14-20 بارداری اغلب قابل تشخیص نمی باشد .

 

کیسه زرده در سونوگرافی:

drnematolahi

کیسه زرده به ساختار اکوژنیک با دیواره ضخیم با یک مرکز بی حسی در داخل ساک بارداری، اما خارج از غشای آمنیوتیک گفته می شود.

 در هفته 5.0 تا 5.5 بارداری، گاهی به صورت دو خط موازی به جای یک حلقه مجزا دیده می شود.

 کیسه زرده باید در هفته هفتم حاملگی بر روی اسکن شکمی دیده شود.

 تجسم یک کیسه زرده در تشخیص حاملگی داخل رحمی (IUP) از یک کیسه شبه بارداری، کیست جدا شده یا بارداری غشایی، ضروری می باشد.

وقتی قطر ساک حاملگی به 20 میلی متر برسد انتظار دیدن فتال پل و وقتی به 25 میلی متر برسد انتظار دیدن ضربان قلب (قلب جنین در چند هفتگی میزند) کوچولوتون رو داریم.

مشخصات کیسه زرده:

به طور کلی، اگر MSD ≥25 (قطر متوسط ساک حاملگی) میلی متر باشد و هیچ کیسه زرده در اسکن آندوواژینال شناسایی نشود، نشان می دهد بارداری ناموفق است.

در بارداری اولیه طبیعی، قطر کیسه زرده معمولا باید کمتر از 6 میلی متر باشد در حالی که شکل آن باید نزدیک کروی باشد. کیسه زرده ≥6 میلی متر برای حاملگی ناموفق است، اما قابل تشخیص نیست.

تجسم چند کیسه زرده، اولین نشانه حاملگی پلی آمنیوتیک است. اگر نطفه زنده باشد، تعداد کیسه های زرده با تعداد کیسه های آمنیوتیک همراه است.

عدم وجود کیسه زرده در حضور جنین در سونوگرافی واژینال غیر طبیعی است و به طور کلی با مرگ بعدی جنین همراه است.

یک کیسه زرده نادرست یا یک کیسه زرده غیر طبیعی در اسکن بارداری اولیه به صورت غیرطبیعی دیده می شود. این کیسه ممکن است تا 17٪ از اسکن اولیه بارداری دیده شود. ا

نکات کلیدی

کیسه زرده غیرطبیعی برای تشخیص بارداری ناموفق نباید در نظر گرفته شود.

سونوگرافی در روز 7-14 برای ارزیابی حاملگی برای زنده ماندن به طور کلی مناسب است.

- یک کیسه زرده آهکی نشانه ای از مرگ در رحم است. علت آهکی شدن کیسه زرده در بارداریهای شکست خورده نامشخص است اما احتمالا مربوط به کلسیفیکاسیون دیستروفیک است.

- امکان تشخیص بارداری پوچ (عدم تشکیل جنین در ساک حاملگی)  نیز در صورتی است که سونوگرافی انجام شود و حاملگی هم از نوع طبیعی باشد، در سن حاملگی شش هفته امکان تشخیص ساک خالی از جنین وجود دارد، اما اگر سونوگرافی از نوع شکمی باشد، در هفت هفتگی این نوع حاملگی تشخیص داده می‌شود.

drnematolahi

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا