دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

آزمایش بتای بارداری

 
💢 آزمایش Beta HCG عمدتا برای تشخیص حاملگی درخواست میشود اما در تشخیص مول هیداتیفرم، حاملگی خارج رحمی و نیز برخی بدخیمیها کاربرد دارد.
 
 
🔺👈 برای تشخیص حاملگی در خون توسط این آزمایش باید ۱۲ - ۶ روز از لقاح گذشته باشد. متاسفانه عموم مردم بخصوص خانمهایی که حس امیدواری قویتری دارند و بیشتر هم بدنبال نتیجه منفی هستند تصور میکنند این آزمایش ۲۴ ساعت پس از آمیزش کنترل نشده مثبت میشود و بسرعت میتوانند از عدم بارداری خود با خیالی راحت آگاه شوند و جالب اینکه تصور فوق اخیرا تقویت هم شده است. درست است که سطح هورمون بتا بلافاصله پس از تشکیل جفت بالا میرود ولی غلظت آن بقدری نیست که توسط روشهای آزمایشگاهی در جهان اعم از جهان اول تا سوم قابل ارزیابی باشد و لذا باید حدود ده روز صبر کنیم که البته برای پیشگیری خیلی دیر است.
 
🔺👈 در هفته های ۶ – ۴ مقدار Beta HCG هر ۴۸ ساعت دو برابر میشود و اگر این افزایش به بیش از سه روز طول بکشد باید احتمال حاملگی خارج رحمی را مطرح و بررسی کنیم.
 
🔺👈 در هفته دوازدهم حاملگی مقدار Beta HCG به حداکثر خود میرسد و اگر بعد از هفته دوازدهم باز هم مقدار آن افزایش پیدا کرد باید به مول مشکوک شویم و آزمایشات لازم را درخواست نماییم.
 
🔺👈 وقتی مقدار Beta HCG به حدود 1500 _ U/L 2000 برسد کیسه لقاحی داخل رحم بوسیله سونوگرافی قابل مشاهده است. پس اگر مشاهده نشد احتمال حاملگی خارج رحمی تقویت میشود.
 
🔺👈 اگر Beta HCG کمتر از U/L 1000 باشد وبیمار خونریزی واژینال داشته باشد و غلظت پروژسترون کمتر از ۵ng/mg باشد با احتمال بیش از ۹۴% حاملگی غیر طبیعی است و باید اقدامات لازم آغاز گردد.
 
🔺👈 حداکثر غلظت Beta HCG در پایان ماه سوم حاملگی و تا مرز 200000U/L مشاهده شده است.
 
🔺👈 چند روز پس از زایمان یا سقط مقدار Beta HCG به سمت صفر میل میکند.این مدت بین 9 تا 35 روز با میانگین 19 روز است که در هر حال بستگی به غلظت اولیه آن به هنگام سقط دارد. اگر مقدار Beta HCG پس از سقط به حد منفی نرسد نشانگر باقی مادن بافتهای مولد Beta HCG در بدن و سقط ناقص است.
 
🔺👈 در حاملگی خارج از رحمی ممکن است آزمایش Beta HCG منفی گزارش گردد. به همین جهت اگر علایم بیمار مشکوک به بارداریست باید ضمن تکرار تست در چند روز آینده از روشهای دیگ د تشخیصی هم استفاده گردد.
 
🔺👈 در صورتیکه مقدار Beta HCG خیلی زیاد باشد شک ما به بارداری مولار یا چند قلو میرود
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا