دکتر فاطمه نعمت اللهی تله ویزیت

گروه خون و RH

فاکتور RH ماده ای است که در خون بیشتر افراد وجود دارد. فاکتور آرهاش در خون 85 درصد اروپایی ها، 93 درصد سیاه پوستان و 99 درصد شرقی ها وجود دارد. افرادی را که فاکتور آرهاش دارند آرهاش مثبت می گویند و آنهایی را که فاقد این فاکتور در خون خود هستند آرهاش منفی می گویند.
در یکی از هر چند صد حاملگی فاکتور آرهاش اثر مضری روی جنین اعمال می کند. این در مواری است که مادر آرهاش منفی و پدر آرهاش مثبت است و بچه نیز آرهاش مثبت باشد. مردان آرهاش مثبتی که همسر آرهاش منفی دارند در یک چهارم موارد کودک آرهاش منفی خواهند داشت که در این صورت کودک مشکلی نخواهد داشت. مادر آرهاش منفی اگر سابقه تزریق خون یا سابقه زایمان کودک آرهاش مثبت داشته باشد ممکن است درخون وی پادتن بر ضد فاکتور آرهاش تولید شود و اگر مجددا این مادر حامله شود و فرزند وی آرهاش مثبت باشد آنتی بادی بر ضد آرهاش از طریق جفت به جنین می رسد و باعث تخریب گلبول های قرمز جنینی و کم خونی، یرقان و حتی مرگ جنین خواهد شد. بنابراین خانم آرهاش منفی کم اول که شوهرش آرهاش مثبت دارد و جنین وی نیز آرهاش مثبت است اگر سابقه تزریق خون آرهاش مثبت نداشته باشد در حاملگی اول مشکل ندارد ولی اگر خانمی آرهاش منفی باشد و شوهرش نیز آرهاش مثبت باشد و سابقه تزریق خون آرهاش مثبت یا زایمان کودک آرهاش مثبت داشته باشد باز هم 95 تا 90 درصد موارد در حاملگی بعدی وی مشکلی وجود نخواهد داشت و احتمال کم خونی و یرقان و یا مرگ جنین فقط در 5 درصد موارد حاملگی های بعدی وجود دارد.
امروزه برای جلوگیری از بروز جنین حالاتی در خانم آرهاش منفی که کودک آرهاش مثبت به دنیا آورده است در عرض 72 ساعت پس از زایمان گاماگلوبین ( آمپول رگام) تزریق می کنند. این آمپول حاوی پادتن ضد آرهاش است و تزریق آن به مادر، مانع ایجاد پادتن ضد آرهاش توسط مادر می شود و بنابراین در حاملگی بعدی مادر پادتن ضد آرهاش ندارد و بنابراین گلبول قرمز جنین آرهاش مثبت خود را تخریب نمی کند.
چون ممکن است درطی حاملگی سلول های جنینی وارد گردش خون مادر شوند و مادر بر ضد آنها پادتن ضد آرهاش بسازد، پزشکان توصیه می کنند که آمپول گاماگلوبین ضد آرهاش ( رگام) در 28 هفتگی ( هفت ماهگی) و یک بار نیز پس از زایمان تزریق شود.
در هر خانم آرهاش منفی باید پس از زایمان کودک آرهاش مثبت، پس از بزل مایع آمنیون یا پس از سقط جنین یا خونریزی در طی حاملگی، گاماگلوبین ضد آرهاش را به طور عضلانی تزریق کرد این تزریق هیچ گونه عارضه ای ندارد.
با رعایت نکات فوق مشکلات مربوط به آرهاش کم کم جنبه تاریخی پیدا می کند و کمتر با آن مواجه خواهیم شد.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات حضور در مطب
شنبه الی چهار شنبه: صبح ها از 8 الی 12
تلفن: 88430922-021
بالا